free bootstrap theme

Artikel Bahasa Melayu - Dr. Ali Qassem

"IANYA BUKAN TENTANG APA YANG ANDA DAPAT SELEPAS BACAAN,
IANYA ADALAH TENTANG APA YANG ANDA AKAN KETINGGALAN JIKA ANDA TIDAK BACA."

DR. ALI QASSEM

Anda boleh gunakan artikel ini TANPA HALANGAN dalam laman web, blog atau media sosial selagi anda menyebut sumber www.aliqasseminternational.com dan memaut kembali ke laman web tersebut.

SEMOGA ANDA MAJU JAYA !


Keperluan Imperatif Untuk Berubah

Sikap Adalah Segalanya!

Motivasikan Diri. Bahagian 1
Motivasikan Diri. Bahagian 2


Mengapa Anda Tidak Dapat Memperolehi Pekerjaan?

Cara dapatkan kerja idaman anda! Bahagian 1
Cara dapatkan kerja idaman anda! Bahagian 2
Cara dapatkan kerja idaman anda! Bahagian 3
Cara dapatkan kerja idaman anda! Bahagian 4

Fokus Kepada ‘Soft Skills’ Anda!

Hidup Sihat Tanpa Stres! Bahagian 1 
Hidup Sihat Tanpa Stres! Bahagian 2 
Hidup Sihat Tanpa Stres! Bahagian 3 
Hidup Sihat Tanpa Stres! Bahagian 4


Ke arah masyarakat inovatif dan kreatif. Bahagian 1
 Ke arah masyarakat inovatif dan kreatif. Bahagian 2 
Ke arah masyarakat inovatif dan kreatif. Bahagian 3 


Kanser Personaliti.  Bahagian 1
Kanser Personaliti.  Bahagian 2
Kanser Personaliti.  Bahagian 3


Komunikasi Berkesan.  Bahagian 1
Komunikasi Berkesan.  Bahagian 2
Komunikasi Berkesan.  Bahagian 3


Kuasa Pemikiran Positif.   Bahagian 1
Kuasa Pemikiran Positif.   Bahagian 2 
Kuasa Pemikiran Positif.   Bahagian 3 
Kuasa Pemikiran Positif.   Bahagian 4


Literasi abad 21.  Bahagian 1
Literasi abad 21.  Bahagian 2
Literasi abad 21.  Bahagian 3
Literasi abad 21.  Bahagian 4
Literasi abad 21.  Bahagian 5
Literasi abad 21.  Bahagian 6


Matlamat Hidup : penunjuk arah kehidupan idaman.  Bahagian 1
Matlamat Hidup : penunjuk arah kehidupan idaman.  Bahagian 2 
Matlamat Hidup : penunjuk arah kehidupan idaman.  Bahagian 3 
Matlamat Hidup : penunjuk arah kehidupan idaman.  Bahagian 4


Menguruskan Prioriti Anda. Bahagian 1
Menguruskan Prioriti Anda. Bahagian 2
Menguruskan Prioriti Anda. Bahagian 3 

DR. ALI QASSEM'S BOOKS

Islamic Leadership Book | Dr. Ali Qassem

LEADERSHIP FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE

Managers' Dilemmas Book | Dr. Ali Qassem

MANAGERS' DILEMMAS

Going The Extra Mile Book | Dr. Ali Qassem

GOING THE EXTRA MILE

Succession Planning Book | Dr. Ali Qassem

SUCCESSION PLANNING

SOME ORGANIZATIONS THAT DR. ALI HAVE SERVED...

THANK YOU ALL FOR YOUR TRUST AND CONFIDENCE.

PRIVACY POLICY             TRAINING REQUIREMENT             SITE MAP